- جانبازان نیروی مسلح - بانک ملت - بانک تجارت - بیمه سایر اقشار - بیمه کارکنان دولت - نیرو های مسلح - بیمه خدمات درمانی - سازمان تامین اجتماعی - بیمه مرکزی - بیمه تجارت نو - بیمه البرز - بیمه رازی - بیمه آسیا - بیمه آرمان - بیمه دی - بیمه بنادر و کشتیرانی - بیمه مهاب قدس

راهنمای جمع آوری نمونه ادرار نوزاد با متد Quick-Wee

ویژه مراجعین
portfolio image

برای گرفتن نمونه ادرار از نوزاد ، بعد از خوردن شیر توسط نوزاد، اطراف ناحیه تناسلی آن را با آب و صابون شسته و اجازه دهید تا خشک شود. سپس با استفاده از یک گاز آغشته به آب خنک پایین ناف نوزاد را به حالت مدور بمالید. با این عمل پوست مثانه نوزاد تحریک میشود و معمولا نوزاد بعد از مدت کوتاهی ادرار خواهد کرد.