- جانبازان نیروی مسلح - بانک ملت - بانک تجارت - بیمه سایر اقشار - بیمه کارکنان دولت - نیرو های مسلح - بیمه خدمات درمانی - سازمان تامین اجتماعی - بیمه مرکزی - بیمه تجارت نو - بیمه البرز - بیمه رازی - بیمه آسیا - بیمه آرمان - بیمه پارسیان - بیمه دی - بیمه بنادر و کشتیرانی - بیمه مهاب قدس

قابل توجه مراجعین گرامی آزمایشگاه تشخیص طبی نگین در ایام نوروز در تاریخ های ۷-۸ و ۱۰-۱۱ فروردین از ساعت ۸ صبح لغایت ۲ بعدازظهر آماده ارائه خدمات به شما عزیزان می باشد

ویژه مراجعین
portfolio image

قابل توجه مراجعین گرامی آزمایشگاه تشخیص طبی نگین در ایام نوروز در تاریخ های ۷-۸ و ۱۰-۱۱ فروردین از ساعت ۸ صبح لغایت ۲ بعدازظهر آماده ارائه خدمات به شما عزیزان می باشد